Yayın İlkesi

İnternet Bilinci Geliştirme:
Dizilerveoyuncular.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.
Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
Dizilerveoyuncular.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.
Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
Dizilerveoyuncular.com, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.
Eğitici olmak:
Dizilerveoyuncular.com, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.
Cevap Hakkına Saygı:
Dizilerveoyuncular.com, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.
Önyargısız Yaklaşım:
Dizilerveoyuncular.com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.
Doğruyu Arama Kaygısı:
Dizilerveoyuncular.com, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.
Öncü olmak:
Dizilerveoyuncular.com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.
Güvenilirlik:
Dizilerveoyuncular.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.